Newsletter

Reklamační podmínky

Případné reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (fyzické osoby) či Obchodního zákoníku (právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Výměna zboží:

 1. Nepoužité a nepoškozené zboží je možné po předchozí domluvě vyměnit.
 2. Dopravu k nám hradí odběratel. 
 3. Zboží musí být odesláno/doručeno na naši adresu do 14 dnů od převzetí zboží.
 4. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o nákupu.

Nárok na uplatnění záruky nelze uznat, když:

 1. byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození třeba řešit okamžitě s dopravcem a oznámit dodavateli)
 2. byl výrobek poškozen neodborným zacházením, či obsluhou prováděnou v rozporu s návodem
 3. byl výrobek používán v podmínkách, neodpovídajícím parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
 4. byl výrobek poškozen působením živlů
 5. byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 4. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.